Steinbuch

“de wetenschapper als pleitbezorger”, reactie op FTM

Beste redactie van FTM, Beste Eric

Ik zie dat ik in een stuk op jullie website word opgevoerd als een absolute autoriteit op gebied van elektrisch rijden, dank daarvoor!, maar wel een autoriteit die ‘mogelijk gekleurd’ zou zijn qua mening. In de kop boven de paragraaf staat zelfs de typering ‘klapvee’, en die kan in dat stukje alleen op mijn persoon slaan. Klapvee is een term die duidt op mensen die dansen naar de pijpen van anderen, en dat is voor mij als wetenschapper natuurlijk een zware beschuldiging, en bovendien gewoonweg niet waar.

Het staat iedereen vrij te schrijven wat hij of zij wil, zeker in een column. Maar dan moet het wel op feiten zijn gebaseerd. De vraag wordt gesteld hoe mijn vrouw en ik twee Tesla’s kunnen betalen (hebben we niet, we hebben 1 Tesla, bouwjaar 2013). Als antwoord volgt mijn aantal nevenfuncties en het aantal bedrijven waarin ik belangen heb, en de suggestie dat ik dus wel gekleurd zal zijn. Die conclusie is al voorbarig, en de kop over ‘klapvee’ nog veel meer.

Ik ben zeker een voorvechter van elektrisch rijden, maar absoluut geen marionet of klapvee voor de belangen van anderen. De nevenwerkzaamheden die een relatie met de automotive producenten zouden kunnen hebben, zoals het Formule E Team en mijn bestuursfunctie bij AutomotiveNL zijn beide onbezoldigde nevenfuncties. Vanwege de transparantie waar ik zelf een groot voorstander van ben, heb ik alle nevenfuncties opgesomd, ook de niet-betaalde. Ook heb ik van Tesla nog nooit iets gratis verkregen en ook word ik niet betaald door Tesla of een andere autoproducent. Het is uiteraard prima dat dergelijke vragen door journalisten kunnen worden gesteld, maar ik had het op prijs gesteld als jullie dit van tevoren aan mij hadden gevraagd.

Mijn positieve houding ten aanzien van de openheid kun je ook terugzien op mijn blogposts, omdat al mijn voorspellingen over de groei van EV onderbouwd zijn met beredeneerbare motivaties, en ik geef zelfs de excel sheets erbij en ik roep de lezers op om zelf de files te downloaden en te spelen met de veronderstellingen. Overigens ben ik nog gematigd in mijn voorspelling van de snelle groei vergeleken met collegaonderzoeker Tony Seba van Stanford University. Het is overigens juist die openheid van mijn blogposts waar de schrijver van het stuk ook verderop gretig gebruik van maakt.

De reden dat ik gemotiveerd was om een immens (privé) bedrag te gebruiken om een Tesla voor te financieren heeft juist te maken met het feit dat als ik wetenschapper in het EV veld werk, en ik vind dat ik ook de eigen ervaring moet hebben. Omdat ik in het FET plaatsnam, vond ik het nodig om mijn tweede-hands gekochte Renault Kangoo om te ruilen voor een Tesla Model S. Je kunt je vast voorstellen dat dat geen eenvoudige beslissing was, gegeven de initiele kosten. Ik had bovendien nog nooit in mijn leven een geheel nieuwe auto gekocht. Overigens heb ik er achteraf geen spijt van want het is een heerlijke auto waar je gerust mee op vakantie kan.

En ja, we staan aan het begin van een transitie, en dus zijn de initiele kosten nog (te) hoog en dus, ja er moeten nog heel veel goedkopere modellen komen voordat de doorbraak zich doorzet. Daar ben ik het mee eens. Dat zal de komende jaren blijken denk ik. De eerste CD spelers kostten 1200 NLG per stuk, nu kun je voor 30 euro een DVD speler kopen…

Mijn verzoek aan FTM is dan ook of jullie die kop boven het stuk kunnen veranderen, bijvoorbeeld in

De wetenschapper als pleitbezorger.

In de tussentijd zouden jullie mij een plezier doen door het aantal Tesla’s dat mijn vrouw en ik bezitten in het artikel terug te brengen tot het werkelijke aantal (1).

Mochten jullie meer willen weten, voel vrij me te bellen!

Vriendelijke groet,

Maarten Steinbuch

PS ik ben trots dat ik in het artikel gezien wordt als serial entrepreneur. Waar mogelijk probeer ik inderdaad om met de wetenschappelijke kennis die in mijn vakgroep wordt opgedaan, bedrijven op te starten, en daarbij betrokken te blijven. Want valorisatie is een van mijn hoofdtaken als hoogleraar. Deze bedrijven waar ik een belang in heb, zijn echter allemaal werkzaam op het gebied van mechatronica en robotica, en niet op het gebied van mobiliteit.

Naschrift 13 juni: inmiddels heeft FTM het artikel aangepast: een andere titel van het deel waar het hier over ging, en ook de correctie van het aantal Tesla’s.